Prodajne tajne

Stranice o prodaji i još puno toga…

Da bi bili dobar prodavač morate znati sve o proizvodu koji prodajete . Ljudi vole kupovati od profesionalaca . To ne znači da sad morate kupcu objašnjavati sve pojedinosti . Samim tim što znate sve o proizvodu , poznajete prirodu proizvoda . Sad trebate svoje iskustvo iskoristiti tako da se nađu novi načini za prodaju proizvoda . Npr. Koja je priroda Životnog osiguranja ? Pa,reći ćete : osiguranje. Eh, ne [...]

Categories: Ključevi prodaje